Contact

St. This is not a show

On all agreements our general terms are applicable. See the latest version here: General terms

For all daily matters, please contact: zakelijk@katjaheitmann.com
For artistic requests, please contact: katja@katjaheitmann.com

For messages to boardmembers: bestuur@katjaheitmann.com
Boardmembers: Karen Neervoort, Leonie Clement, Paul Cornelissen

correspondence
Leliestraat 70
5014 AH  TILBURG
THE NETHERLANDS
0031 6 397 19 181

VAT-ID: NL 857264448B01
chamber of commerce 68009690
iban: NL23 SNSB 0947 0117 14
BIC: SNSB NL2A

ANBI

(Dutch) Stichting This is not a show is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

doelstelling
1. De stichting heeft als doel:
a. Het stimuleren, ontwikkelen, produceren en uitvoeren van moderne dans, toneel en performancekunst, waaronder begrepen het uitvoeren van theatervoorstellngen in de openbare, museale, virtuele en teatrale ruimte, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met derden.
1. b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in ruimtste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting beoogd haar doel te bereiken onder meer door het creëren en uitvoeren van professionele kunstproducties, het geven van voorlichting hierover en het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking en voorts met gebruikmaking van alle wettige middelen.
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting
4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De bestuurders ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het beleidsplan voor 2021-2024 vindt u hier

De inhoudelijk en financieel jaarverslag 2018 vindt u hier
De inhoudelijk en financieel jaarverslag 2019 vindt u hier
De ANBI rapportage 2020 vindt u hier
De ANBI rapportage 2021 vindt u hier
De ANBI rapportage 2022 vindt u hier

VOF This is reality

Katja Heitmann (choreographer)
Sander van der Schaaf (composer and technical producer)

Leliestraat 70
5014 AH  TILBURG
THE NETHERLANDS
0031 6 266 49 237 (Katja)
0031 6 397 19 181 (Sander)

VAT-id: NL855980916B01
chamber of commerce: 65103262
iban: NL59 SNSB 0928 0520 28
BIC: SNSB NL2A