Katja Heitmann | Stichting This is not a show

Katja Heitmann opereert op het snijvlak tussen dans en beeldende kunst, performance en installatie. In haar werk onderzoekt zij wat de mens beweegt in het huidige tijdsgewricht. Samen met creatief partner Sander van der Schaaf en een kernteam van toegewijde performers maakt Katja Heitmann kunstwerken voor theater, museum en de openbare ruimte. Om ons publiek te bereiken werken we vaak buiten de bestaande theaterconventies en codes. 

Om onze ambitieuze toekomstplannen te verwezenlijken zoekt Stichting This is not a show:

Zakelijk leider (in spé)

Per begin 2023
0,6 a 0,8 fte (afhankelijk van je ervaring en achtergrond)

Als kleinschalig maar zeer ambitieus gezelschap werken we op internationaal niveau. Er ligt een goede organisatorische basis voor continuïteit en verwerkelijking van onze ambitieuze plannen. Daarom er is nu ruimte voor uitbreiding van het team. We zoeken een teamlid die zich sámen met ons wil ontwikkelen tot virtuoos op het gebied van:

Cultureel ondernemerschap
- Samen met de artistieke leiding zakelijk én inhoudelijk mogelijk maken van onze projecten
- Visie-, strategie- én actie voor spreiding van onze kunstwerken en bereik van publiek

Creatief produceren
- Samen met de artistieke leiding de beste voorwaarden scheppen voor het creatieproces van onderscheidende, ‘ongewone’ en aangrijpende kunstwerken
- Stimuleren van het creatieve proces, (mee) oplossingen bedenken
- Samen met presentatie-partners zorgen voor de beste beleving door het publiek

Internationaal relatiebeheer
- Internationaal marktonderzoek en netwerk-uitbreiding (o.a. internationaal festival-, museum en netwerkbezoek)
- Bestendiging van bestaande relaties en netwerken

Bedrijfsvoering
- Het door-ontwikkelen van het organisatorische fundament onder onze kunstwerken
- Samen met de artistieke leiding het informeren, betrekken en bestendigen van presentatie-partners, fondsen, overheden

Wat we bieden

- Veel mogelijkheden om je professionele ontwikkeling vorm en richting te geven.
- Veel kansen om je (verder) te ontwikkelen op het gebied van internationalisering van in-situ theater, dans en museale performance.
- We werken vanuit onze studio in Theater de Nieuwe Vorst in Tilburg, maar je hebt veel vrijheid je werkzaamheden te plannen en in te delen.
- Fijne collega’s met een mens-georiënteerde ‘can-do’ en ‘hands-on’ mentaliteit
- Honorering op basis van CAO theater (freelance-opdracht mogelijk).

We werken vanuit onze studio in Theater de Nieuwe Vorst in Tilburg.

Geïnteresseerd? Bezoek 29/30 okt 2022 Motus Mori: Museum en zie hoe we werken.
Stuur vóór 25 november een kernachtige motivatie, c.v. of portfolio naar: zakelijk@katjaheitmann.com. Als het klikt maken we graag een afspraak.